Project

Sloop kelder voormalig GAK gebouw

Sloop kelder voormalig GAK gebouw

In opdracht van de gemeente Hilversum hebben wij in 2019 de sloop van de bovenbouw van het voormalig GAK gebouw mogen voorbereiden en tijdens de uitvoering mogen begeleiden.

Dit jaar zijn wij benaderd om samen met de gemeente de voorbereiding van de sloop van de achtergebleven kelderbak ter hand te nemen.

 

In september 2021 zijn wij begonnen met de daadwerkelijke uitvoering en wij hopen dit het einde van het jaar te kunnen afronden. Wij voeren namens de opdrachtgever de directie voerende en toezichthoudende taken uit.