Over Ons

Ing. Antoine Ruijs

Van nature ben ik een ondernemende, daadkrachtige en initiatief rijke project- manger/projectleider. Het opbouwen en verbindend zijn in projectteams vanuit een samenwerkende coöperatieve houd- ing is een kwaliteit in mijn werk. Ik merk dat dit synergie in de projectteams ten goede komt alsmede de werksfeer. Ik heb hiervoor een open en directe wijze van communiceren ontwikkeld gericht op ieders belang en daarbij de samenhang en het uiteindelijke doel niet uit het oog verliezend. Hierdoor ben ik in staat doelen binnen de gestelde tijdslijn te realiseren en resultaten te behalen. In het belang van het team en mijzelf streef ik naar verbeteringen en het optimaliseren van processen. Door mijn ruime ervaring aan de opdrachtgevers, alsmede opdrachtnemers kant ben ik in staat een snelle probleemanalyse op te stellen en op een pragmatische wijze invulling te geven aan de oplossing.

In mijn rol als projectmanager/projectleider en de daarin behaalde resultaten in een politiek bestuurlijke omgeving is gebleken, dat ik over een goede politieke sensitiviteit beschik. Door mijn verbindende eigenschappen ben ik in staat een goede band op te bouwen met bewoners en andere belanghebbende, waardoor er draagkracht onstaat bij de de doelgroep ten aanzien van het uit te voeren project.

Als projectmanager/projectleider, heb ik leiding gegeven aan tal van civieltechnische, milieukundige en sloopprojecten in de ruimtelijke ontwikkeling van initiatiefase tot de oplevering. Deze projecten kenmerken zich door het vooraf gestelde budget en de gewenste kwaliteit versus de risico’s en uitvoeringsduur. In deze functie stuur ik ingenieursbureaus, adviesbureaus, onderzoeksbureaus, juridisch deskundige, risicoanalisten, direct aan.

Doordat deze projecten voor een breed spectrum van opdrachtgevers zijn gerealiseerd heb ik een zeer ruime ervaring met de steakholder en belanghebbende binnen het project waarin de omgeving van realisatie uitermate uitdagend en inspirerend is. Hierdoor word ik continue uitgedaagd om tot een maximalisatie en optimalisatie te komen wat mij goed afgaat. De projecten waarop ik acteer zijn veelal multi disciplinair van aard met de vakdisciplines, wegen, riolering, groen , verkeer, sloop, milieu en openbare verlichting . Deze projecten bevinden zich grotendeels in een binnenstedelijke omgeving.

 

Ed Rapis

Ed is al meer dan 25 jaar werkzaam in de grond-, weg-, en waterbouw. Ed heeft zeer ruime ervaring in het uitvoeren van bouw- en woonrijp maken van een verscheidenheid aan plannen. Door deze ervaring begeleidt Ed als directievoerder / toezichthouder de werkzaamheden buiten in het veld.

Dennis Roefs

Dennis is een all-round werkvoorbereider in het breedste zin van het woord. Hij heeft ruime ervaring in de projectvoorbereiding en uitwerking.

Dennis verzorgt het ontwerp en de werkvoorbereiding bij de inrichting van de buitenruimte. Onder- en bovengronds.

Bert van Esch

Bert van Esch is een specialist in electronische buiteninstallaties. Bert stelt onder andere op: verlichtingsontwerp, verlichtingsberekeningen, verlichtingsbestekken, kabelberekeningen en voedingspuntadviezen.

Bert adviseert u graag in de toe te passen (openbare) verlichting binnen uw plan.

Dineke van den Brink

Als office-assistent regel en organiseer Dineke het reilen en zeilen van ‘het kantoor’. Dineke heeft een algemene ondersteunende rol die bestaat uit een combinatie van taken op administratief, secretarieel, marketing en facilitair gebied. Dineke is degene die de ‘thuisbasis bewaakt en draaiende houdt’.