Flexibiliteit in uw personeel

Interim- & Projectmanagement

Bij het tijdelijk wegvallen van leidinggevend personeel of de (tijdelijke) uitbreiding van uw werkzaamheden kan Keper Infra advies u de flexibele uitkomst bieden die op dat moment nodig is.

Projectmanagement

De conjunctuurgevoelige markt maakt het soms lastig om het personeelsbestand hierop praktisch af te stemmen. Steeds meer organisaties kiezen voor een 'pool' van vaste medewerkers met flexibele 'pool'van tijdelijk personeel. Acute capaciteitsproblemen kunnen dan heel goed worden opgevangen. 

De projectmanagers van Keper Infra Advies bieden hierbij uitkomst en kunnen flexibel en direct worden ingezet als projectleiding of voor de directievoering.

Interim management

Managers met jarenlange leidinggevende ervaring worden flexibel ingezet om de plotseling ontstane vacature tijdelijk te vervullen. Zo kunt u de continuïteit van organisatie-onderdelen waarborgen.

Tijdelijk personeel

Keper Infra Advies heeft een groot bestand aan medewerkers waardoor wij de mogelijkheid hebben om direct tijdelijk personeel in te zetten voor uw uitvoerende projecten in de uitvoering, de calculatie of het toezicht.

De omgevingsmanager

Steeds meer vormt de communicatie met de omgeving (extern betrokkenen) een belangrijke factor in het hele uitvoeringsproces. 

Als het gaat om de aanleg van een nieuwe weg, een sanering of een binnenstedelijke herstructurering, is juist en effectief communiceren met de omgeving een belangrijke voorwaarde.

De omgevingsmanager ontzorgt de projectleiding op het gebied van informatieavonden, bewonerscontacten, nieuwsbrieven, rondleidingen en eventuele evenementen zodat eenieder zich kan bezighouden met het primaire proces.