Geheel vrijblijvend meedenken over de aanpak van uw plannen

Infra Advies

Keper Infra Advies heeft zich gespecialiseerd in de binnenstedelijke herontwikkeling in de breedste zin van het woord. Een gedegen aanpak vergt een goede en zorgvuldige voorbereiding. 

Daarom willen wij graag met u in een vroeg stadium geheel vrijblijvend meedenken over de aanpak van uw plannen.

Initiatiefase
In de initiatiefase doen wij graag een haalbaarheidsstudie om vervelende verrassingen te voorkomen. Onze medewerkers zullen daar waar nodig u bijstaan bij het in kaart brengen van de risico’s. Natuurlijk kunt u ons ook inschakelen voor een "second-opinion" op de eerder uitgebrachte adviezen.

Voorbereiding
Uw plannen gaan vervolgens de voorbereidingsfase in. Vanaf dat moment worden er keuzes van u verlangd als het gaat om bijvoorbeeld keuzes met betrekking tot kwaliteit, uitstraling en kosten. Praktische kwesties zoals technische realiseerbaarheid en economische haalbaarheid worden tijdens het uivoeringsproces continu met u doorlopen en besproken.

Voor al uw vragen hebben wij een compleet dienstenpakket ontwikkeld.

Kabels- en leidingeninventarisatie

Het uitvoeren van een procedure voor bedrijven die bestaan uit het inventariseren van de kabel en leidingen binnen het plangebied is een specialisatie van Keper Infra Advies.

Het opvragen en toetsen van onderbouwde offertes ten bate van het eventueel omleggen van de aanwezige kabels en leidingen heeft voor ons weinig geheimen.
 

Ontwerpschets, het voorlopig en definitief ontwerp

Het ontwerpen van onze omgeving is een proces waar aandacht en optimalisatie een absolute vereiste is. Onze medewerkers hebben natuurlijk aandacht voor u als klant maar ook aandacht voor de omgeving waarin u uw project realiseert. Betrokkenheid van belanghebbenden is van essentie belang voor het welslagen van uw project. 

Graag ondersteunen wij u met de zorg en aandacht door verschillende wensen te vertalen in een realistisch en praktisch ontwerpen.
Elke fase van een ontwerp zullen wij voorzien van een heldere en duidelijke kostenraming zodat u een maximale grip houdt op uw budget.

Om u goed te kunnen adviseren in het inrichten van de buitenruimte, werken wij nauw samen met diverse landschapdesigners. Uiteraard staat het u vrij om uw eigen stedenbouwkundige of landschapsarchitect mee te laten denken.

Tevens zijn wij in staat uw ontwerp te voorzien van een beheersplan danwel onderhoudsplan voor de komende jaren. 
Op deze wijze krijgt de opdrachtgever inzicht in de initiële kosten en de kosten op de lange termijn. Daardoor blijft het gewenste kwaliteitsniveau gewaarborgd.

Vergunningen

Voor veel vergunningen geldt dat zij vroegtijdig aangevraagd dienen te worden om vertraging in het planningsproces te voorkomen. 

Wij zorgen voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de vergunningen.
 
Zo kunt u ons inschakelen voor het aanvragen van een:
 

Contracten

De RAW-systematiek
Deze systematiek is al jaren de standaard voor de grond-, weg-, en waterbouw (GWW) en vormt vaak de basis voor het opstellen van bestekken. 

Duidelijke afspraken zijn belangrijk om een project te realiseren. De verantwoordelijkheden worden vaak in de vorm van een RAW-bestek vastgelegd en dient als basis voor de uitvoering van een project.

Ontwikkelingen
De laatste jaren begint er steeds meer ruimte te komen voor nieuwe contractvormen. Geïntegreerde contracten volgens de UAV-gc zoals Design & Build, Build & Maintain, Turnkey en PPS projecten zijn daar enkele voorbeelden van. Een andere vorm van samenwerking tussen de publieke en private sector is hierbij gewenst. Door deze vorm van contracten toe te passen wordt er innovativiteit van de opdrachtnemer verlangd bij complexe problemen. 

Keper Infra Advies heeft inmiddels, succesvol, een geintegreerde contractvorm van een UAV-gc en het fixed price-principe ontwikkeld, na alle tevredenheid van de opdrachtgever.

Welke contractvormen kunnen wij u bieden
• Traditionele RAW-bestekken zoals sloop, bouw- en woonrijp maken, raambestekken
• Geïntegreerde contractvormen volgens UAV-gc zoals Design & Build, Build & Maintain, Turnkey.

Directievoering en toezichtshouding

Onze medewerkers hebben ruime ervaring in het voeren van directie en het houden van toezicht. 

Wij nemen daarom graag de volgende taken uit uw handen
• Fungeren als aanspreekpunt bij de uitvoering van de werkzaamheden;
• Houden van bouwvergaderingen en verzorgen van de verslaglegging; 
• Beoordelen of de aannemer het werk uitvoert conform het contract; 
• Bewaken van de voortgang van de werkzaamheden; 
• Adviseren inzake termijnbetalingen; 
• Voeren van de werkadministratie voor wat betreft het opdrachtgeversdeel; 
• Opstellen van een procesverbaal van de oplevering; 
• Controleren van de door de aannemer aan te leveren revisietekeningen.