Het slopen in een stedelijke omgeving vergt een gedegen en goede voorbereiding

Sloopadvies

Het slopen van (complexe) gebouwen in een binnenstedelijke omgeving vergt een gedegen en goede voorbereiding om problemen tijdens het sloopproces de baas te zijn.

Zo is het opstellen van een complete asbest- en sloopinventarisatie van essentieel belang voor het behalen van de (wettelijke) doelstellingen. 

Keper Infra Advies is gespecialiseerd in het voorbereiden en uitvoeren van complexe binnenstedelijke sloopwerkzaamheden.

Graag nemen wij voor u het gehele proces uit handen. 

Uiteraard kunt u ons ook inschakelen voor een van de volgende specifieke diensten
• Het opstellen van een sloopinventarisatie;
• Het opstellen van een asbestinventarisatie;
• Het begeleiden van uw aanbestedingscontracten;
• Het opstellen van kostenramingen, budgetraming en directieramingen; 
• Het opstellen en/of toetsen van sloopbestekken; 
• Het aanvragen van vergunningen en subsidie aanvragen; 
• Het doen van aanbestedingen; 
• Het opstellen van contracten (UAV-GC en Traditioneel); 

Onze diensten combineren wij graag met het voeren van het omgevingsmanagement.

Indien u uw sloopwerkzaamheden professioneel wilt laten begeleiden in de uitvoeringsfase staat een van onze projectleiders/directievoerders uw graag terzijde tijdens het sloopproces.

Directievoering

Onze medewerkers hebben ruime ervaring in directievoering en toezicht.
 
Zij nemen graag de volgende taken op zich
• Fungeren als aanspreekpunt bij de uitvoering van de werkzaamheden; 
• Houden van bouwvergaderingen en verzorgen van de verslaglegging;
• Beoordelen of de aannemer het werk uitvoert conform de contractstukken;
• Bewaken van de voortgang van de werkzaamheden; 
• Adviseren inzake termijnbetalingen; 
• Voeren van de werkadministratie voor wat betreft het opdrachtgevers deel; 
• Opstellen van een procesverbaal van oplevering; 
• Controleren van de door de aannemer aan te leveren revisietekeningen.