Rioleringsberekeningen

Berekenen is weten

Met de klimaatsveranderingen in het verschiet, is het dimensioneren van de riolering uitermate belangrijk geworden. De lokale overheden zijn zich hier ook van bewust en vragen daarom om een watertoets. Een onderdeel van deze watertoets, zijn de rioleringsberekeningen van het vuil/hemelwaterriool. Wij beschikken over de benodigde software om deze berekeningen professioneel uit te voeren, zodat u gerust de watertoets kan aanvragen. Uiteraard stemmen de resultaten van de berekeningen vooraf af met het bevoegd gezag.