Verlichtingsplannen

Verlichtingsplannen

Op basis van de door de opdrachtgever aangeleverde wensen en eisen en de geldende richtlijnen ten aanzien van de verlichting, kunnen wij voor u het ontwerp opstellen. Als onderbouwing voor dit ontwerp worden door ons tevens de nodige berekening opgesteld, welke inzicht geven in o.a. de gewenste lichtsterkte en gelijkmatigheid van licht.

Doordat Keper Infra Advies het plan voor u kan opstellen, kunnen wij u een totaal en integraal ontwerp aanbieden, waarin alle civieltechnische disciplines zijn verwerkt en opgenomen. Hiermee nemen wij u de zorg uit handen om tot dit integraal definitief ontwerp te komen en is de kans op onjuiste onderlinge afstemming minimaal.

Alle berekeningen worden uitgevoerd volgens de NEN 1010. Wij beschikken over de benodige software, om deze berekeningen voor u uit te voeren.