Dienstenoverzicht

Voor een rechtlijnig advies

Keper Infra Advies is een landelijk werkend ingenieursbureau dat zich heeft gespecialiseerd in de disciplines infrastructuur en sloopwerkzaamheden. 

Bij Keper Infra Advies kunt u eenduidig en rechtlijnig advies inwinnen. 

Onze medewerkers zijn in staat uw vraag te vertalen in duidelijke en heldere antwoorden. Een advies waar u direct en daadwerkelijk iets mee kunt!

We leven in een snelle en complexe infrastructurele wereld. Water, wegen, natuur, Alles is continu aan verandering onderhevig. Doch hangt alles met elkaar samen. De beschikbare buitenruimte wordt steeds beperkter waardoor er slimme en doordachte oplossingen nodig zijn.
 
Wij werken dan ook volgens het principe dat vakbekwaamheid geen issue is maar een vanzelfsprekendheid. 

Daarom kenmerkt ons bureau zich door persoonlijke aandacht,korte communicatielijnen en flexibele en slagvaardige projectmanagers.

Bodemsanering

Wanneer verontreinigingen uit het verleden moeten worden aangepakt beschikt Keper Infra Advies over de expertises van nader (pilot)onderzoek, saneringsplan- en vergunningentrajecten tot ontwerp en begeleiding van de uitvoering van bodemsaneringen. Wij zijn partner in alle aspecten van het traject van bodemsanering.

Lees Meer

Infra Advies

Keper Infra Advies heeft zich gespecialiseerd in de binnenstedelijke herontwikkeling in de breedste zin van het woord. Een gedegen aanpak vergt een goede en zorgvuldige voorbereiding.

Lees Meer

Interim- & Projectmanagement

Bij het tijdelijk wegvallen van leidinggevend personeel of de (tijdelijke) uitbreiding van uw werkzaamheden kan Keper Infra advies u de flexibele uitkomst bieden die op dat moment nodig is.

Lees Meer

Rioleringsberekeningen

Met de klimaatsveranderingen in het verschiet, is het dimensioneren van de riolering uitermate belangrijk geworden.

Lees Meer

Sloopadvies

Het slopen van (complexe) gebouwen in een binnenstedelijke omgeving vergt een gedegen en goede voorbereiding om problemen tijdens het sloopproces de baas te zijn.

Lees Meer

Tuin & Landschappelijke Inrichtingen

We leven in een snelle en complexe infrastructurele wereld. Water, wegen, natuur, Alles is continu aan verandering onderhevig. Alles hangt met elkaar samen. De beschikbare buitenruimte wordt steeds beperkter waardoor er slimme en doordachte oplossingen nodig zijn.

Lees Meer

Verlichtingsplannen

Op basis van de door de opdrachtgever aangeleverde wensen en eisen en de geldende richtlijnen ten aanzien van de verlichting, kunnen wij voor u het ontwerp opstellen.

Lees Meer