Project

Gashouderskwartier Arnhem

Wij zijn bij dit project betrokken als civiel-technisch ingenieursbureau. Wij adviseren onze opdrachtgever in het breedste zin van het woord. In opdracht hebben wij het Programma van Eisen opgesteld ten aanzien van de marktconsultatie, om dit project inbouwteam te gaan realiseren.

Cobercokwartier is de nieuwe hotspot van Arnhem. Een industrieel terrein dat ontwikkeld wordt tot levendig, toegankelijk en cultureel knooppunt van Arnhem. Een plek waar je kunt wonen, werken en ontspannen. Een plek om je creativiteit te tonen, je onderneming te vestigen of je nieuwe leefomgeving van te maken. 

Dé oude Coberco fabriek. Het hart van het gebied wordt gevormd door de bekende oude melkfabriek Coberco .De fabriek wordt toegankelijk gemaakt en brengt werelden samen. Ondernemers, bewoners en bezoekers ontmoeten elkaar hier. Een levendige plek dichtbij het water. De Melkfabriek, het kloppend hart van de wijk en vanuit alle hoeken zichtbaar.

Wij zijn bij dit project betrokken als civiel-technisch ingenieursbureau. Wij adviseren onze opdrachtgever in het breedste zin van het woord. In opdracht hebben wij het Programma van Eisen opgesteld ten aanzien van de marktconsultatie, om dit project inbouwteam te gaan realiseren. 

Projectkenmerken: binnenstedelijke ontwikkeling, bodemverontreiniging, bouwkundige (hulp) constructies, niet gesprongen explosieven, archeologie, waterhuishouding en inrichting van de openbare ruimte.