Project

Dijkzone Waalsprong

Aanleg grondlichaam dijkzone Waalsprong.

Keper Infra Advies BV heeft in opdracht van de gemeente Nijmegen, de werkzaamheden begeleidt ten aanzien van de aanleg van het zandlichaam als onderdeel van het profiel van vrije ruimte. Werkzaamheden worden uitgevoerd door de gemeente Nijmegen namens het Waterschap Rivierenland. De afgelopen maanden is er in samenwerking met Boskalis circa 55.000 m3 verwerkt door BAM Infra.