Project

Bouwrijp maken Kasteelweg 102 t/m 108

Door ons wordt het volledige sloopbestek en het uitgewerkte rioleringsplan opgesteld. Wij zullen onze opdrachtgever begeleiden tijdens het marktconsultatie-proces.

Het bouwrijp maken door middel van het slopen van de bestaande bebouwing en het aanleggen van de hoofdriolering. Door ons wordt het volledige sloopbestek en het uitgewerkte rioleringsplan opgesteld. Wij zullen onze opdrachtgever begeleiden tijdens het marktconsultatie-proces. 

Projectkenmerken: binnenstedelijk, slopen bestaande opstallen, verwijderen asbesthoudende materialen, verwijderen bestaand groen en terrein meubilair, aanleg bouwwegen, opstellen contractstukken en verzorgen marktconsultatie.