Project

Bouw- en woonrijp maken Vlek 14 Ressen

Bouw- en woonrijp maken Vlek 14 Ressen

In opdracht van de gemeente Nijmegen zijn wij belast met de directievoering Vlek 14 Ressen.

De werkzaamheden bestaan uit:

- aanleg van toegangswegen;

- aanleg van een rotonde;

- aanbrengen van circa 100.000 m3 zand;

- verleggen kabels en leidingen;

- aanbrengen stadsverwarming.

De werkzaamheden zijn gestart eind 2020 en zullen na verwachting mei 2022 opgeleverd worden.